Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q32

Názov: q32
Popis premennej: q32. aby štátne orgány rešpektovali demokratické práva za akýchkoľvek okolností

Znenie otázky:
Existujú rôzne názory na práva ľudí v demokracii. Uveďte na stupnici 1 až 7, kde "1" znamená "vôbec nie dôležité" a "7" znamená "veľmi dôležité", aké dôležité je:
aby štátne orgány rešpektovali demokratické práva za akýchkoľvek okolností

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 10 0.87
1= vôbec nie dôležité 1 1 0.09
2 2 6 0.52
3 3 30 2.6
4 4 101 8.74
5 5 214 18.51
6 6 286 24.74
7 = veľmi dôležité 7 472 40.83
neviem si vybrať 99 36 3.11

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.