Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q33

Názov: q33
Popis premennej: q33. aby ľudia, ktorí spáchali závažné trestné činy, stratili svoje občianske práva

Znenie otázky:
Existujú rôzne názory na práva ľudí v demokracii. Uveďte na stupnici 1 až 7, kde "1" znamená "vôbec nie dôležité" a "7" znamená "veľmi dôležité", aké dôležité je:
aby ľudia, ktorí spáchali závažné trestné činy, stratili svoje občianske práva

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 17 1.47
1= vôbec nie dôležité 1 23 1.99
2 2 28 2.42
3 3 72 6.23
4 4 169 14.62
5 5 193 16.7
6 6 203 17.56
7 = veľmi dôležité 7 364 31.49
neviem si vybrať 99 87 7.53

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.