Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q36

Názov: q36
Popis premennej: q36. aby zdravotná starostlivosť bola poskytnutá každému"

Znenie otázky:
Existujú rôzne názory na práva ľudí v demokracii. Uveďte na stupnici 1 až 7, kde "1" znamená "vôbec nie dôležité" a "7" znamená "veľmi dôležité", aké dôležité je:
aby zdravotná starostlivosť bola poskytnutá každému

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 2 0.17
1= vôbec nie dôležité 1 2 0.17
2 2 4 0.35
3 3 15 1.3
4 4 36 3.11
5 5 90 7.79
6 6 141 12.2
7 = veľmi dôležité 7 863 74.65
neviem si vybrať 99 3 0.26

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.