Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q39

Názov: q39
Popis premennej: q39. Myslím si, že celkom dobre rozumiem dôležitým politickým problémom v Slovenskej republike

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Myslím si, že celkom dobre rozumiem dôležitým politickým problémom v Slovenskej republike

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 7 0.61
jednoznačne súhlasím 1 84 7.27
súhlasím 2 296 25.61
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 399 34.52
nesúhlasím 4 227 19.64
jednoznačne nesúhlasím 5 126 10.9
neviem si vybrať 99 17 1.47

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.