Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q41

Názov: q41
Popis premennej: q41. Predstavte si, že by Národná rada Slovenskej republiky rokovala o prijatí zákona, ktorý by ste považovaliza nespravodlivý alebo škodlivý.Ak by nastala takáto situácia, ako pravdepodobné je, že by ste sa vy sami alebo spolu

Znenie otázky:
Predstavte si, že by Národná rada Slovenskej republiky rokovala o prijatí zákona, ktorý by ste považovali za nespravodlivý alebo škodlivý. Ak by nastala takáto situácia, ako pravdepodobné je, že by ste sa vy sami alebo spolu s inými ľuďmi pokúsili v tejto veci niečo urobiť?"

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 6 0.52
veľmi pravdepodobné 1 60 5.19
skôr pravdepodobné 2 273 23.62
nie veľmi pravdepodobné 3 446 38.58
úplne nepravdepodobné" 4 305 26.38
nevie si vybrať 99 66 5.71

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.