Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q46

Názov: q46
Popis premennej: q46. Väčšina politikov sa dala na politiku len kvôli osobnému prospechu.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Väčšina politikov sa dala na politiku len kvôli osobnému prospechu

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 10 0.87
jednoznačne súhlasím 1 399 34.52
súhlasím 2 440 38.06
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 195 16.87
nesúhlasím 4 59 5.1
jednoznačne nesúhlasím 5 27 2.34
neviem si vybrať 99 26 2.25

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.