Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q5

Názov: q5
Popis premennej: q5. Aktívne pôsobiť v občianskych či politických združeniach

Znenie otázky:
Existujú rôzne názory na to, čo znamená byť dobrým občanom. Uveďte na stupnici 1 až 7, kde "1" znamená "vôbec nie dôležité" a "7" znamená "veľmi dôležité", akú dôležitosť pripisujete nasledujúcim konaniam.
Aktívne pôsobiť v občianskych či politických združeniach

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 1 0.09
1= vôbec nie dôležité 1 234 20.24
2 2 138 11.94
3 3 178 15.4
4 4 228 19.72
5 5 179 15.48
6 6 99 8.56
7 = veľmi dôležité 7 75 6.49
neviem si vybrať 99 24 2.08

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.