Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q51

Názov: q51
Popis premennej: q51. "Politické strany pobádajú ľudí k aktívnej účasti v politike

Znenie otázky:
Keď sa zamyslíte nad politikou na Slovensku, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Politické strany pobádajú ľudí k aktívnej účasti v politike

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 5 0.43
jednoznačne súhlasím 1 40 3.46
súhlasím 2 247 21.37
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 318 27.51
nesúhlasím 4 355 30.71
jednoznačne nesúhlasím 5 98 8.48
neviem si vybrať 99 93 8.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.