Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q53

Názov: q53
Popis premennej: q53. Referendum je dobrý spôsob ako rozhodovať o významných politických otázkach

Znenie otázky:
Keď sa zamyslíte nad politikou na Slovensku, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Referendum je dobrý spôsob ako rozhodovať o významných politických otázkach

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 9 0.78
jednoznačne súhlasím 1 220 19.03
súhlasím 2 417 36.07
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 284 24.57
nesúhlasím 4 119 10.29
jednoznačne nesúhlasím 5 37 3.2
neviem si vybrať 99 70 6.06

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.