Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q54

Názov: q54
Popis premennej: q54. Ak sa zamyslíte nad poslednými parlamentnými voľbami na Slovensku, do akej miery bolo sčítavanie hlasov a vyhlasovanie výsledkov vierohodné?

Znenie otázky:
Ak sa zamyslíte nad poslednými parlamentnými voľbami na Slovensku, do akej miery bolo sčítavanie hlasov a vyhlasovanie výsledkov vierohodné?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 8 0.69
úplne vierohodné 1 195 16.87
dosť vierohodné 2 489 42.3
ani vierohodné, ani nevierohodné 3 227 19.64
trocha nevierohodné 4 108 9.34
veľmi nevierohodné 5 37 3.2
nevie si vybrať 99 92 7.96

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.