Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q57

Názov: q57
Popis premennej: q57. Do akej mieryje, podľa vás, na Slovensku rozšírená korupcia vo verejnej správe?

Znenie otázky:
Do akej miery podľa vás na Slovensku rozšírená korupcia vo verejnej správe?

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 6 0.52
netýka sa takmer nikoho 1 15 1.3
týka sa malého počtu ľudí 2 176 15.22
týka sa nemalého počtu ľudí 3 302 26.12
týka sa veľkého počtu ľudí 4 406 35.12
týka sa takmer všetkých 5 176 15.22
nevie si vybrať 99 75 6.49

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.