Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q6

Názov: q6
Popis premennej: q6. Snažiť sa pochopiť ľudí s odlišnými názormi

Znenie otázky:
Existujú rôzne názory na to, čo znamená byť dobrým občanom. Uveďte na stupnici 1 až 7, kde "1" znamená "vôbec nie dôležité" a "7" znamená "veľmi dôležité", akú dôležitosť pripisujete nasledujúcim konaniam.
Snažiť sa pochopiť ľudí s odlišnými názormi

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 3 0.26
1= vôbec nie dôležité 1 28 2.42
2 2 33 2.85
3 3 81 7.01
4 4 237 20.5
5 5 312 26.99
6 6 249 21.54
7 = veľmi dôležité 7 196 16.96
neviem si vybrať 99 17 1.47

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.