Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q58

Názov: q58
Popis premennej: q58. Ako v súčasnosti funguje na Slovensku demokracia?

Znenie otázky:
Uveďte na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená "veľmi zle" a 10 znamená "veľmi dobre", váš všeobecný názor na nasledujúce otázky
Ako v súčasnosti funguje na Slovensku demokracia?

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 = veľmi zle 0 94 8.13
1 1 51 4.41
2 2 106 9.17
3 3 141 12.2
4 4 97 8.39
5 5 199 17.21
6 6 128 11.07
7 7 147 12.72
8 8 106 9.17
9 9 31 2.68
10 = veľmi dobre 10 27 2.34
neodpovedal/-a 98 4 0.35
neviem si vybrať 99 25 2.16

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.