Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej q59

Názov: q59
Popis premennej: q59. Aká bola situácia pred 10 rokmi? Ako vtedy na Slovensku fungovala demokracia?

Znenie otázky:
Uveďte na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená "veľmi zle" a 10 znamená "veľmi dobre", váš všeobecný názor na nasledujúce otázky
Aká bola situácia pred 10 rokmi? Ako vtedy na Slovensku fungovala demokracia?

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 = veľmi zle 0 55 4.76
1 1 57 4.93
2 2 115 9.95
3 3 103 8.91
4 4 153 13.24
5 5 210 18.17
6 6 124 10.73
7 7 99 8.56
8 8 96 8.3
9 9 36 3.11
10 = veľmi dobre 10 21 1.82
neodpovedal/-a 98 10 0.87
neviem si vybrať 99 77 6.66

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.