Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej rk3

Názov: rk3
Popis premennej: rk3. výrokA: Na Slovensku by bolo najlepšie rozvíjať a zlepšovať liberálnu demokraciu. výrok B: Na Slovensku by bolo najlepšie prejsť na iný politický systém, ktorý by zabezpečil v krajine poriadok, rovnosť a sociálnu spravodlivosť ...

Znenie otázky:
Politický systém, ktorý jestvuje vo väčšine európskych krajín, sa označuje ako liberálna demokracia. Prejavuje sa predovšetkým deľbou moci, nie jej koncentráciou v rukách jedného človeka. Prečítam vám teraz dvojicu výrokov, vyberte, prosím, ktorý z nich je vám bližší a do akej miery?
výrokA: Na Slovensku by bolo najlepšie rozvíjať a zlepšovať liberálnu demokraciu výrokB: Na Slovensku by bolo najlepšie prejsť na iný politický systém, ktorý by zabezpečil v krajine väčší poriadok, rovnosť a sociálnu spravodlivosť - hoci aj za cenu obmedzenia niektorých slobôd

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 13 1.12
jednoznačne súhlasím s výrokom A 1 79 6.83
skôr súhlasím s výrokom A 2 171 14.79
sčasti súhlasím s výrokom A a sčasti s výrokom B 3 309 26.73
skôr súhlasím s výrokom B 4 292 25.26
jednoznačne súhlasím s výrokom B 5 178 15.4
neviem si vybrať 99 114 9.86

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.