Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

ISSP Slovensko 2014
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej n3.A

Názov: n3.A
Popis premennej: n3.A. Radšej som občanom Slovenskej republiky ako ktorejkoľvek inej krajiny.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?
Radšej som občanom Slovenskej republiky akoktorejkoľvek inej krajiny

PopisHodnota Frekvencia*%*
neodpovedal/-a 0 6 0.52
úplne súhlasím 1 307 26.56
skôr súhlasím 2 464 40.14
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 244 21.11
skôr nesúhlasím 4 91 7.87
vôbec nesúhlasím 5 28 2.42
neviem si vybrať 99 16 1.38

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1156
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.