Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q22_3

Názov: Q22_3
Popis premennej: Q22 Vlastníctvo | Akcie, podielové alebo dlhopisové listy, podiely vo firmách

Znenie otázky:
Vlastníte vy alebo člen vašej domácnosti : akcie, podielové alebo dlhopisové listy, podiely vo firmách

PopisHodnota Frekvencia*%*
Áno 1 44 3.83
Nie 2 1035 90
odmietol/a odpovedať 3 49 4.26
neviem 4 18 1.57
žiadna odpoveď 5 4 0.35

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.