Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V1EX4

Názov: V1EX4
Popis premennej: V1EX4 Ak by ste mali zhodnotiť svoj život vo všeobecnosti, povedali by ste, že ste vcelku šťastný/á alebo nešťastný/á?

Znenie otázky:
Ak by ste mali zhodnotiť svoj život vo všeobecnosti, povedali by ste, že ste vcelku šťastný/á alebo nešťastný/á?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne šťastný/á 1 33 2.87
Celkom šťastný/a 2 228 19.83
Skôr šťastný/á ako nešťastný/á 3 169 14.7
Rovnako šťastný/a ako nešťastný/á 4 107 9.3
Skôr nešťastný/á ako šťastný/á 5 37 3.22
Celkom nešťastný/á 6 4 0.35
Úplne nešťastný/á 7 3 0.26
Respondent odmieta odpovedať 9 2 0.17
Sysmiss 567 49.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 583
Minimálna / maximálna hodnota: 567 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.