Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej EX5b

Názov: EX5b
Popis premennej: EX5b Uviedli ste, že vás zdravotný problém obmedzil v činnostiach, ktoré ľudia bežne vykonávajú. Ako dlho trvalo alebo trvá toto obmedzenie?

Znenie otázky:
Uviedli ste, že vás zdravotný problém obmedzil v činnostiach, ktoré ľudia bežne vykonávajú. Ako dlho trvalo alebo trvá toto obmedzenie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Kratšie ako týždeň 1 32 2.78
Dlhšie ako týždeň, ale kratšie ako mesiac 2 66 5.74
Jeden až dva mesiace 3 62 5.39
Tri mesiace až 6 mesiacov 4 31 2.7
Viac ako 6 mesiacov 5 140 12.17
Respondent odmieta odpovedať 9 4 0.35
Sysmiss 815 70.87

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 335
Minimálna / maximálna hodnota: 815 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.