Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q1

Názov: Q1
Popis premennej: Q1 Myslíte si, že ľudia by mali zákony dodržiavať vždy bezvýhradne alebo existujú výnimočné situácie, keď môžu konať podľa vlastného svedomia aj napriek tomu, že tým porušujú zákon?

Znenie otázky:
Myslíte si, že ľudia by mali zákony dodržiavať vždy bezvýhradne alebo existujú výnimočné situácie, keď môžu konať podľa vlastného svedomia aj napriek tomu, že tým porušujú zákon?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Zákony by sa mali dodržiavať vždy bezvýhradne 1 659 57.3
V určitých situáciách možno konať podľa vlastného svedomia 2 421 36.61
Nevie si vybrať 3 56 4.87
Neodpovedal/a 4 14 1.22

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.