Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q3_ISSP_2

Názov: Q3_ISSP_2
Popis premennej: Q3_ISSP Malo by byť ľuďom dovolené | ...aby vydávali knihy, v ktorých vyjadrujú svoje názory?

Znenie otázky:
Názory niektorých ľudí väčšina spoločnosti považuje za radikálne. Skúste sa zamyslieť nad ľuďmi, ktorí chcú vládu zvrhnúť revolúciou. Myslíte si, že takýmto ľuďom by malo byť dovolené ... aby vydávali knihy, v ktorých vyjadrujú svoje názory?

PopisHodnota Frekvencia*%*
určite by malo byť dovolené 1 293 25.48
skôr by malo byť 2 383 33.3
skôr by nemalo byť 3 238 20.7
určite by nemalo byť dovolené 4 108 9.39
nevie si vybrať 5 113 9.83
neodpovedal/a 6 15 1.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.