Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q4_ISSP

Názov: Q4_ISSP
Popis premennej: Q4_ISSP Všetky právne a súdne systémy sa môžu dopustiť omylu. Ktorý z omylov považujete za horší?

Znenie otázky:
Všetky právne a súdne systémy sa môžu dopustiť omylu. Ktorý z omylov považujete za horší?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Odsúdiť nevinného človeka 1 784 68.17
Oslobodiť človeka, ktorý je vinný 2 203 17.65
Nevie si vybrať 3 150 13.04
Neodpovedal/a 4 13 1.13

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.