Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q5_2

Názov: Q5_2
Popis premennej: Q5 Kroky na zlepšenie ekonomickej situácie | Financovať vládne projekty, ktoré pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta

Znenie otázky:
Uvádzame niekoľko vecí, ktoré môže vláda urobiť na zlepšenie ekonomickej situácie. Povedzte prosím, s ktorými z uvedených krokov súhlasíte a s ktorými nie. Financovať vládne projekty, ktoré pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 410 35.65
skôr súhlasím 2 482 41.91
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 175 15.22
skôr nesúhlasím 4 40 3.48
vôbec nesúhlasím 5 8 0.7
nevie si vybrať 6 30 2.61
neodpovedal/a 7 5 0.43

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.