Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q5_4

Názov: Q5_4
Popis premennej: Q5 Kroky na zlepšenie ekonomickej situácie | Finančne podporovať priemysel pri vývoji nových produktov a technológií

Znenie otázky:
Uvádzame niekoľko vecí, ktoré môže vláda urobiť na zlepšenie ekonomickej situácie. Povedzte prosím, s ktorými z uvedených krokov súhlasíte a s ktorými nie. Finančne podporovať priemysel pri vývoji nových produktov a technológií

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 338 29.39
skôr súhlasím 2 505 43.91
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 207 18
skôr nesúhlasím 4 41 3.57
vôbec nesúhlasím 5 5 0.43
nevie si vybrať 6 48 4.17
neodpovedal/a 7 6 0.52

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.