Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q8_ISSP_2

Názov: Q8_ISSP_2
Popis premennej: Q8_ISSP Kto by mal poskytovať | starostlivosť o starších ľudí

Znenie otázky:
Ľudia majú rôzne názory na to, kto by mal na Slovensku poskytovať rôzne služby. Kto by podľa vás mal primárne poskytovať....? starostlivosť o starších ľudí

PopisHodnota Frekvencia*%*
štát/verejná správa 1 945 82.17
súkromné spoločnosti, komerčné, ziskové organizácie 2 27 2.35
neziskové, dobrovoľnícke organizácie 3 40 3.48
cirkevné organizácie 4 22 1.91
rodina, príbuzní alebo priatelia 5 87 7.57
nevie si vybrať 6 25 2.17
neodpovedal/a 7 4 0.35

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.