Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q8_ISSP_3

Názov: Q8_ISSP_3
Popis premennej: Q8_ISSP Kto by mal poskytovať | základné školstvo

Znenie otázky:
Ľudia majú rôzne názory na to, kto by mal na Slovensku poskytovať rôzne služby. Kto by podľa vás mal primárne poskytovať....? základné školstvo

PopisHodnota Frekvencia*%*
štát/verejná správa 1 1091 94.87
súkromné spoločnosti, komerčné, ziskové organizácie 2 12 1.04
neziskové, dobrovoľnícke organizácie 3 16 1.39
cirkevné organizácie 4 10 0.87
rodina, príbuzní alebo priatelia 5 8 0.7
nevie si vybrať 6 10 0.87
neodpovedal/a 7 3 0.26

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.