Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q9_ISSP_b

Názov: Q9_ISSP_b
Popis premennej: Q9_ISSP_b A ktoré z nasledujúcich organizácií alebo ľudí majú podľa Vás druhý najväčší vplyv na kroky slovenskej vlády?

Znenie otázky:
Na nasledujúcom zozname sú uvedené organizácie a ľudia, ktorí môžu ovplyvniť kroky vlády. Starostlivo si ich prečítajte a vyberte, kto podľa vás má najväčší a kto druhý najväčší vplyv na kroky slovenskej vlády. Druhý najväčší vplyv

PopisHodnota Frekvencia*%*
Médiá 1 170 14.78
Odbory/odborové zväzy 2 102 8.87
Podnikateľská sféra ,súkromné spoločnosti, banky a 3 150 13.04
Cirkevné organizácie a hodnostári 4 36 3.13
Armáda 5 22 1.91
Organizovaný zločin 6 38 3.3
Ľudia, ktorí volili vládnu stranu/vládne strany 7 130 11.3
Občania vo všeobecnosti 8 118 10.26
Občianske a dobrovoľnícke organizácie 9 42 3.65
Medzinárodné organizácie (napr. Organizácia spojených 10 77 6.7
Neviem si vybrať 11 65 5.65
Sysmiss 200 17.39

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 950
Minimálna / maximálna hodnota: 200 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.