Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q10_ISSP

Názov: Q10_ISSP
Popis premennej: Q10_ISSP Tu sú dva názory na to, čo ovplyvňuje rôzne verejné politiky (napr. sociálnu politiku, politiku v oblasti školstva, zdravotníctva a pod.) na Slovensku. Ktorý z nich je vám bližší?

Znenie otázky:
Tu sú dva názory na to, čo ovplyvňuje rôzne verejné politiky (napr. sociálnu politiku, politiku v oblasti školstva, zdravotníctva a pod.) na Slovensku. Ktorý z nich je vám bližší?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Politiky na Slovensku závisia viac na tom, čo sa deje vo 1 352 30.61
Politiky na Slovensku závisia viac na tom, kto je vo vláde, 2 579 50.35
Neviem si vybrať 3 219 19.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.