Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q13_1

Názov: Q13_1
Popis premennej: Q13 Vláda by mala mať právo | zbierať informácie o komkoľvek, kto žije na Slovensku, bez toho, aby o tom vedel

Znenie otázky:
Niektorí ľudia si myslia, že v záujme národnej bezpečnosti by vlády mali mať právo vykonávať isté opatrenia. Iní s tým nesúhlasia. Myslíte si, že vláda na Slovensku by mala alebo nemala mať právo robiť nasledujúce: zbierať informácie o komkoľvek, kto žije na Slovensku, bez toho, aby o tom vedel

PopisHodnota Frekvencia*%*
určite by mala mať právo 1 42 3.65
skôr by mala mať právo 2 209 18.17
skôr by nemala mať právo 3 367 31.91
určite by nemala mať právo 4 439 38.17
nevie si vybrať 5 78 6.78
neodpovedal/a 6 15 1.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.