Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q15_ISSP

Názov: Q15_ISSP
Popis premennej: Q15_ISSP Do akej miery sa vy osobne zaujímate o politiku?

Znenie otázky:
A teraz ešte niekoľko ďalších otázok o politike.
Do akej miery sa vy osobne zaujímate o politiku?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi sa zaujímam 1 29 2.52
Skôr sa zaujímam 2 157 13.65
Trochu sa zaujímam 3 379 32.96
Nie veľmi sa zaujímam 4 318 27.65
Vôbec sa o politiku nezaujímam 5 263 22.87
Nevie si vybrať 6 3 0.26
Neodpovedal 7 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.