Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q16_ISSP_1

Názov: Q16_ISSP_1
Popis premennej: Q16_ISSP Súhlas s výrokmi | Ľudia ako ja nemajú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia vlády.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich výrokov? Ľudia ako ja nemajú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia vlády.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 356 30.96
skôr súhlasím 2 379 32.96
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 187 16.26
skôr nesúhlasím 4 132 11.48
vôbec nesúhlasím 5 62 5.39
nevie si vybrať 6 29 2.52
neodpovedal 7 5 0.43

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.