Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q16_ISSP_2

Názov: Q16_ISSP_2
Popis premennej: Q16_ISSP Súhlas s výrokmi | Myslím si, že dosť dobre rozumiem dôležitým politickým otázkam, ktoré treba u nás vyriešiť.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich výrokov? Myslím si, že dosť dobre rozumiem dôležitým politickým otázkam, ktoré treba u nás vyriešiť.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 72 6.26
skôr súhlasím 2 315 27.39
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 324 28.17
skôr nesúhlasím 4 229 19.91
vôbec nesúhlasím 5 165 14.35
nevie si vybrať 6 33 2.87
neodpovedal 7 12 1.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.