Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q16_ISSP_4

Názov: Q16_ISSP_4
Popis premennej: Q16_ISSP Súhlas s výrokmi | Väčšine štátnych úradníkov môžeme dôverovať, že robia pre túto krajinu to najlepšie, čo môžu.

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s každým z nasledujúcich výrokov? Väčšine štátnych úradníkov môžeme dôverovať, že robia pre túto krajinu to najlepšie, čo môžu.

PopisHodnota Frekvencia*%*
úplne súhlasím 1 19 1.65
skôr súhlasím 2 158 13.74
ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 334 29.04
skôr nesúhlasím 4 320 27.83
vôbec nesúhlasím 5 242 21.04
nevie si vybrať 6 65 5.65
neodpovedal 7 12 1.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.