Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q17_ISSP_1

Názov: Q17_ISSP_1
Popis premennej: Q17_ISSP Súčasný systém daní | pre ľudí, ktorí majú vysoké príjmy sú dane ...

Znenie otázky:
Ako by ste celkovo opísali súčasný systém daní na Slovensku? (Máme na mysli všetky dane spolu, vrátane zrážok zo mzdy, dane z príjmu, dane na tovar a služby a všetky ostatné.) Pre ľudí, ktorí majú vysoké príjmy sú dane ...

PopisHodnota Frekvencia*%*
príliš vysoké 1 50 4.35
vysoké 2 130 11.3
primerané 3 309 26.87
nízke 4 379 32.96
príliš nízke 5 166 14.43
nevie si vybrať 6 104 9.04
neodpovedal 7 12 1.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.