Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q17_ISSP_3

Názov: Q17_ISSP_3
Popis premennej: Q17_ISSP Súčasný systém daní | pre ľudí s nízkymi príjmami sú dane ...

Znenie otázky:
Ako by ste celkovo opísali súčasný systém daní na Slovensku? (Máme na mysli všetky dane spolu, vrátane zrážok zo mzdy, dane z príjmu, dane na tovar a služby a všetky ostatné.) Napokon, pre ľudí s nízkymi príjmami sú dane ...

PopisHodnota Frekvencia*%*
príliš vysoké 1 461 40.09
vysoké 2 465 40.43
primerané 3 138 12
nízke 4 14 1.22
príliš nízke 5 3 0.26
nevie si vybrať 6 60 5.22
neodpovedal 7 9 0.78

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.