Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q18AB_2

Názov: Q18AB_2
Popis premennej: Q18AB Ako často podľa vás | ...daňové úrady na Slovensku pristupujú ku každému podľa zákona, bez ohľadu na jeho/jej kontakty alebo postavenie v spoločnosti

Znenie otázky:
Vo všeobecnosti, ako často podľa vás ..... daňové úrady na Slovensku pristupujú ku každému podľa zákona, bez ohľadu na jeho/jej kontakty alebo postavenie v spoločnosti

PopisHodnota Frekvencia*%*
takmer vždy 1 132 11.48
často 2 313 27.22
niekedy 3 402 34.96
takmer nikdy 4 141 12.26
nevie si vybrať 5 147 12.78
neodpovedal 6 15 1.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.