Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q18AB_3

Názov: Q18AB_3
Popis premennej: Q18AB Ako často podľa vás | ...veľké súkromné spoločnosti na Slovensku dodržiavajú zákony a predpisy

Znenie otázky:
Vo všeobecnosti, ako často podľa vás ..... veľké súkromné spoločnosti na Slovensku dodržiavajú zákony a predpisy

PopisHodnota Frekvencia*%*
takmer vždy 1 74 6.43
často 2 267 23.22
niekedy 3 448 38.96
takmer nikdy 4 187 16.26
nevie si vybrať 5 159 13.83
neodpovedal 6 15 1.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.