Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B4

Názov: B4
Popis premennej: B4 Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

Znenie otázky:
Aké máte najvyššie ukončené vzdelanie?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Neukončená základná škola 1 9 0.78
Ukončená základná škola 2 85 7.39
Základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez 3 29 2.52
Vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 258 22.43
Odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 49 4.26
Vyučený/á s maturitou 6 128 11.13
Úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. 7 329 28.61
Úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 49 4.26
Nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 30 2.61
Vysoká škola - bakalárske štúdium 10 32 2.78
Vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo jeho 11 141 12.26
Postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 6 0.52
Respondent odmieta odpovedať 99 5 0.43

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.