Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B5

Názov: B5
Popis premennej: B5 Vykonávate (vykonávali ste niekedy) platenú prácu?

Znenie otázky:
Nasledujúce otázky sú o Vašej pracovnej situácii. Pod platenou prácou sa rozumie práca ako zamestnanec, živnostník či podnikateľ alebo práca pre rodinný podnik v rozsahu minimálne jednej hodiny týždenne. Ak platenú prácu dočasne nevykonávate z dôvodu prechodnej choroby, materskej dovolenky, prázdnin a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.
Vykonávate (vykonávali ste niekedy) platenú prácu?

PopisHodnota Frekvencia*%*
v súčasnosti vykonávam platenú prácu 1 584 50.78
v súčasnosti nevykonávam platenú prácu, ale v minulosti som 2 492 42.78
nikdy som platenú prácu nevykonával/-a 3 68 5.91
respondent odmieta odpovedať 9 6 0.52

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.