Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej BX01

Názov: BX01
Popis premennej: BX01 Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)?

Znenie otázky:
Teraz Vám položím niekoľko otázok ohľadom Vášho manžela(ky)/partnera(ky).
Aké je najvyššie ukončené vzdelanie Vášho manžela(ky) / partnera(ky)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Neukončená základná škola 1 6 0.52
Ukončená základná škola 2 29 2.52
Základné vzdelanie + zaučenie, odborná príprava, kurz (bez 3 10 0.87
Vyučený/á s výučným listom alebo osvedčením (bez maturity) 4 153 13.3
Odborná škola alebo hospodárska škola (bez maturity) 5 59 5.13
Vyučený/á s maturitou 6 50 4.35
Úplné stredoškolské odborné s maturitou (napr. 7 171 14.87
Úplné stredoškolské všeobecné (gymnázium, SVŠ) 8 24 2.09
Nadstavbové, pomaturitné štúdium 9 7 0.61
Vysoká škola - bakalárske štúdium 10 16 1.39
Vysoká škola - magisterské, inžinierske štúdium (alebo jeho 11 72 6.26
Postgraduálne štúdium (tituly CSc., PhD., Doc., atď.) 12 1 0.09
Nevie 13 3 0.26
Neodpovedal 14 25 2.17
Sysmiss 524 45.57

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 626
Minimálna / maximálna hodnota: 524 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.