Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B21

Názov: B21
Popis premennej: B21 Ktorá z týchto odpovedí najlepšie opisuje súčasnú situáciu Vášho manžela(ky)/partnera(ky) ?

Znenie otázky:
Ktorá z týchto odpovedí najlepšie opisuje súčasnú situáciu Vášho manžela(ky)/partnera(ky) ? Ak Váš manžel/ka - partner/ka dočasne nevykonáva platenú prácu z dôvodu materskej / rodičovskej dovolenky, choroby, prázdnin a podobne, odpovedajte prosím, ako by to bolo za normálnych okolností.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Pracuje (ako zamestnanec, živnostník alebo v rodinnom 1 343 29.83
Je nezamestnaný/-á a hľadá si prácu 2 29 2.52
Študuje 3 6 0.52
Zaúča sa 4 0 0
Je dlhodobo chorý/-á alebo na invalidnom dôchodku 5 11 0.96
Je na dôchodku 6 184 16
Je v domácnosti, stará sa o domácnosť, deti alebo iné osoby 7 19 1.65
Iné 8 10 0.87
Neodpovedal 98 24 2.09
Sysmiss 524 45.57

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 626
Minimálna / maximálna hodnota: 524 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.