Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B23

Názov: B23
Popis premennej: B23 Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému?

Znenie otázky:
Hlásite sa k nejakému náboženskému vyznaniu, ak áno, k akému?"

PopisHodnota Frekvencia*%*
Bez vyznania 1 206 17.91
Rímskokatolícke 2 705 61.3
Evanjelické a.v. 3 105 9.13
Gréckokatolícke 4 26 2.26
Kresťanské reformované (kalvínske) 5 15 1.3
Pravoslávne 6 3 0.26
Jehovovi svedkovia 7 1 0.09
Iné kresťanské vyznanie (ktoré?) 8 0 0
Židovské 9 0 0
Iné, nie kresťanské (ktoré?) 10 3 0.26
Nevie si vybrať 11 12 1.04
Neodpovedal 12 74 6.43

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.