Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B24

Názov: B24
Popis premennej: B24 Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov?

Znenie otázky:
Ako často sa zúčastňujete náboženských obradov (napr. omší a bohoslužieb)?

PopisHodnota Frekvencia*%*
Niekoľkokrát do týždňa 1 70 6.09
Raz za týždeň 2 236 20.52
Dva-tri -krát za mesiac 3 66 5.74
Raz za mesiac 4 61 5.3
Niekoľkokrát do roka 5 183 15.91
Raz za rok 6 71 6.17
Zriedkavejšie 7 160 13.91
Nikdy 8 223 19.39
Nevie si vybrať 9 25 2.17
Neodpovedal 10 55 4.78

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.