Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q4

Názov: Q4
Popis premennej: Q4 Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: "Vláda by mala prijímať opatrenia na zníženie rozdielov v príjmoch".

Znenie otázky:
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcim tvrdením: "Vláda by mala prijímať opatrenia na zníženie rozdielov v príjmoch".

PopisHodnota Frekvencia*%*
Úplne súhlasím 1 412 35.83
Skôr súhlasím 2 437 38
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 195 16.96
Skôr nesúhlasím 4 57 4.96
Vôbec nesúhlasím 5 16 1.39
Odmietol(a) odpovedať 6 3 0.26
Nevie 7 28 2.43
Žiadna odpoveď 8 2 0.17

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.