Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V1_EX2_B32

Názov: V1_EX2_B32
Popis premennej: EX2_B32 Výška vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov.

Znenie otázky:
Teraz by sme sa radi spýtali na výšku vašich príjmov. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške vašich OSOBNÝCH čistých mesačných príjmov. Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, štipendium...).

PopisHodnota Frekvencia*%*
Do 150 € (pribl. do 4 500 Sk) 1 31 2.7
151 - 300 € (pribl. 4 500 - 9 000 Sk) 2 34 2.96
301 - 450 € (pribl. 9 000 - 13 500 Sk) 3 124 10.78
451 - 600 € (pribl. 13 500 - 18 000 Sk) 4 72 6.26
601 - 750 € (pribl. 18 000 - 22 500 Sk) 5 55 4.78
751 - 900 € (pribl. 22 500 - 27 000 Sk) 6 39 3.39
901 - 1 200 € (pribl. 27 000 - 36 000 Sk) 7 21 1.83
1 201 - 1 500 € (pribl. 36 000 - 45 000 Sk) 8 11 0.96
1 501 - 2 000 € (pribl. 45 000 - 60 000 Sk) 9 3 0.26
2 001 - 3 000 € (pribl. 60 000 - 90 000 Sk) 10 3 0.26
Viac ako 3 000 € (viac ako pribl. 90 000 Sk) 11 1 0.09
Iná odpoveď 96 0 0
Neodpovedal 98 174 15.13
Nevie si vybrať 99 15 1.3
Sysmiss 567 49.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 583
Minimálna / maximálna hodnota: 567 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.