Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej B33

Názov: B33
Popis premennej: B33 Príjem domácnosti

Znenie otázky:
Teraz sa chceme opýtať na príjem Vašej DOMÁCNOSTI. Domácnosťou rozumieme spoločnú domácnosť manželov alebo partnerov, ktorí žijú sami, s deťmi, prípadne s rodičmi, ale aj domácnosť samostatne žijúcich osôb, ktoré spolu hospodária. Vyberte prosím z nasledujúceho zoznamu tú možnosť, ktorá zodpovedá výške čistých mesačných príjmov všetkých členov vašej domácnosti spolu, keď do neho zahrniete mzdy, dôchodky, štipendiá a všetky ostatné pracovné i nepracovné príjmy. Zarátajte, prosím, aj svoj príjem.

PopisHodnota Frekvencia*%*
Do 150 € (pribl. do 4 500 Sk) 1 2 0.17
151 - 300 € (pribl. 4 500 - 9 000 Sk) 2 12 1.04
301 - 450 € (pribl. 9 000 - 13 500 Sk) 3 17 1.48
451 - 600 € (pribl. 13 500 - 18 000 Sk) 4 33 2.87
601 - 750 € (pribl. 18 000 - 22 500 Sk) 5 60 5.22
751 - 900 € (pribl. 22 500 - 27 000 Sk) 6 85 7.39
901 - 1 200 € (pribl. 27 000 - 36 000 Sk) 7 128 11.13
1 201 - 1 500 € (pribl. 36 000 - 45 000 Sk) 8 110 9.57
1 501 - 2 000 € (pribl. 45 000 - 60 000 Sk) 9 64 5.57
2 001 - 3 000 € (pribl. 60 000 - 90 000 Sk) 10 24 2.09
Viac ako 3 000 € (viac ako pribl. 90 000 Sk) 11 8 0.7
Iná odpoveď 96 0 0
Respondent odmieta odpovedať 99 355 30.87
Sysmiss 252 21.91

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 898
Minimálna / maximálna hodnota: 252 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.