Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej A6

Názov: A6
Popis premennej: A6 Respondent rozumel významu otázok:

Znenie otázky:
Zaznamenali ste, že by pri niektorých otázkach alebo pojmoch mal respondent/-ka nejaké problémy (napr. Nepochopil/-a otázku, otázka mu/jej pripadala príliš komplikovaná, nezrozumiteľná, nejednoznačná atď.)? Respondent rozumel významu otázok:

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi dobre 1 699 60.78
Celkom dobre 2 417 36.26
S obtiažami 3 33 2.87
Veľmi zle 4 1 0.09

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.