Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej V1EX3b

Názov: V1EX3b
Popis premennej: V1EX3b Celkovo povedané, rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná na plný pracovný úväzok

Znenie otázky:
Celkovo povedané, rodinný život je ukrátený, ak je matka zamestnaná na plný pracovný úväzok

PopisHodnota Frekvencia*%*
Rozhodne súhlasím 1 77 6.7
Skôr súhlasím 2 167 14.52
Ani súhlasím, ani nesúhlasím 3 130 11.3
Skôr nesúhlasím 4 131 11.39
Rozhodne nesúhlasím 5 75 6.52
Respondent odmieta odpovedať 9 3 0.26
Sysmiss 567 49.3

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 583
Minimálna / maximálna hodnota: 567 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.