Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q9_5

Názov: Q9_5
Popis premennej: Q9 Vzťah k politickým stranám | Sloboda a solidarita (SaS)

Znenie otázky:
A teraz by som sa spýtal na váš vzťah k politickým stranám. Prečítam vám názov politickej strany a vy mi, prosím, povedzte, kam by ste ju zaradili na stupnici od 0 po 10, pričom 0 znamená, že je vám veľmi nesympatická a 10 znamená veľmi sympatická. Prvou stranou je Sloboda a solidarita (SaS)

PopisHodnota Frekvencia*%*
Veľmi nesympatická 0 201 17.48
1 52 4.52
2 83 7.22
3 112 9.74
4 82 7.13
5 217 18.87
6 79 6.87
7 68 5.91
8 47 4.09
9 28 2.43
Veľmi sympatická 10 43 3.74
Nepoznám túto stranu 96 24 2.09
ODMIETNUTÁ ODPOVEĎ 97 31 2.7
NEVIE 98 69 6
NEODPOVEDAL 99 14 1.22

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.