Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

CSES a ISSP Slovensko 2016
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Q11_1

Názov: Q11_1
Popis premennej: Q11 Zaradenie strán | Ľudová strana-Naše Slovensko (ĽSNS)

Znenie otázky:
V politike sa často používajú pojmy "ľavica" a "pravica". Kam by ste zaradili stranu (A-H) na stupnici, pričom 0 predstavuje ľavicu a číslo 10 pravicu? Ľudová strana-Naše Slovensko (ĽSNS)

PopisHodnota Frekvencia*%*
Ľavica 0 65 5.65
1 24 2.09
2 46 4
3 57 4.96
4 35 3.04
5 135 11.74
6 59 5.13
7 65 5.65
8 49 4.26
9 36 3.13
Pravica 10 181 15.74
NEPOČUL/-A SOM O ĽAVO-PRAVOM ZARADENÍ 95 32 2.78
NEPOZNÁM TÚTO STRANU 96 25 2.17
ODMIETNUTÁ ODPOVEĎ 97 35 3.04
NEVIE 98 284 24.7
NEODPOVEDAL 99 22 1.91

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1150
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.